Site İçi Arama

TURİZMDE GELİR KAYBININ YÜZDE 32’Sİ DEVLETİN

2016 yılında turizmde yaşanan krizin yaratacağı ekonomik kayıplar yalnıza özel sektörle sınırlı değil. Tahminlere göre devletin de kaybı büyük olacak.

TURİZMDE GELİR KAYBININ YÜZDE 32’Sİ DEVLETİN

Turizmde zarar herkesin

 

2016 yılında turizmde yaşanan krizin yaratacağı ekonomik kayıplar yalnıza özel sektörle sınırlı değil. Tahminlere göre devletin de kaybı büyük olacak.

 

Devletin gelir kaybı 3,8 milyar dolar

 

Türkiye’nin krizlerden kaynaklı kaybı; hem turizmde ve genelde özel sektörü hem de devlete önemli oranda daraltıyor.

 

Turizmdatabank’ın yaptığı TURİZMDE KRİZİN EKONOMİK ETKİLERİ ARAŞTIRMASI bulgularına göre, sektörden kaynaklı gelir kayıpları 12 milyar Dolar’a yaklaşıyor.

 

Oluşacak ekonomik kaybın 8,07 milyar Dolar’ı özel sektörün olurken, devletin uğrayacağı zarar da 3,8 milyar Dolar düzeyinde.

 

Devletin gelir kayıpları ve harcama artışlarına oluşacak en büyük kayıplar ise dolaylı vergiler, KDV alanında 1,31 milyar Dolar olacak. SGK’da oluşacak kayıp da 1,32 milyar Dolar’ı bulacak. Devletin; hibe-destek, vergi ve yatırımlara ithalattan kaynaklı kaybı 600 milyon Dolar seviyesinde olacak.

 

En fazla geliri oteller kaybedecek

Otellerin zararı 2,8 milyar Dolar

 

Turizmdeki kriz en çok otelleri vuracak. Azalan turist sayısı ve harcamalar bağlı olarak otellerin kaybetmesi beklenen gelir 2,81 milyar Dolar düzeyinde.

2016’da yaşanan ve en z % 25 olan fiyat indirimlerinden kaynaklı ilave zararın da olduğu bir gerçektir.

 

Acenteler de zararda

 

Araştırma bulgularına göre krizde en fazla gelir kaybeden sektörlerden biri de seyahat acenteleri, operatörler ve ulaştırma olacak. Bu sektörlerin kaybı da 1,51 milyar Dolar’ı aşıyor.

 

Yeme içme sektörü de büyük kayıpta

 

Turizm sektöründen en fazla katkıyı alan alanlardan biri olan, içinde restoran, cafe, bar gibi işletmeleri barındıran yeme içme sektörü de krizde 1,56 milyar Dolar kaybedecek.

 

Kriz alışverişi de vurdu

 

Turizmdeki kriz alışveriş sektörü ve turizmini de vuracak. Tahminlere göre; hazır giyim, ayakkabı, hediyelik eşya sahalarındaki toplam gelir kaybı 1,32 milyar Dolar düzeyinde.

 

Diğer yandan, krizim gelir kaybı yaratacağı alanlardan sağlık hizmetleri, sosyal etkinlikler, eğitim, kültür ve spor gibi alanlardaki düşüş ise 870 milyon Dolar’a ulaşacak.

 

Turizmden kaynaklı zararın dağılımı, milyar Dolar

 

 

Kayıp

Devlet *

3,80

Özel sektör **

8,07

Kaynak: Turizmdatabank

* Turistlerin ve turizmin Türkiye’de satın aldıkları mal ve hizmetlerden doğan; KDV, ÖTV, Gelir ve Kurumlar vergisi, ithalattan doğan vergi gelirleri, ertelenen ve /veya iptal edilen turizm yatırımları, destek ve hibeler, SGK işçi ve işveren gelirleri, damga vergisi, artacak olan işsizlik ödemeleri gibi alanlarda oluşacak olan kayıplar toplamıdır.

** En büyük vergi kayıpları; yiyecek-içecek, konaklama, ulaştırma ile turistik mal ve hizmet alımlarını besleyen 20 ana sektör ile diğer sektörlerde oluşmaktadır. Otellerin minimum % 25 olan otel fiyat düşüşleri de dahil edilirse krizde en büyük kaybın konaklama sektöründe oluşması beklenmektedir.


 

NOT: Araştırmanın detayları Turizmdatabank.com’dan istenebilir.

 


 

KRİZDEN SONRA TÜRKİYE TURİZMİ (1-2-3)/ REVİZE

Turizmdatabank tarafından hazırlanan Kriz Sonrası Türkiye Turizmi Araştırması’nın tamamı (3 bölüm) yayınlandı. Türkiye turizminde kriz kaç yıl sürecek. Türkiye hangi yapısal sorunlarını çözerse, pazara tekrar dönebilir. Avrupa'da yaşanan talep daralmasının nedenleri neler.  Turizmde hangi tip müşteri kaybediliyor, nasıl kazanılacak. Cevaplar bu araştırmada sunuluyor.

16.06.2016
TÜM HABERLER

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
TR
...