Site İçi Arama

İNSANIMIZ YÜCE BAYRAMIMIZ KUTLUDUR

Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri, Türk tarihinden, töresinden süzülüp gelen varlığımızdır.

İNSANIMIZ YÜCE BAYRAMIMIZ KUTLUDUR

Bayramımız Kutlu Olsun

 

Alışılageleni sürdürmek ve bu konuda bir tartışma aç­mayı sakıncalı bulmak, önce Türk töresi ve Atatürkçü dü­şüncenin özüne, sonra geleceğe, yeniliğe karşı gelmek olur.

 

Basmakalıp, şekilci ve çıkarcı Atatürk ve Türk Milleti sevgisinin yerini gerçekçi, tenkitçi ve tamamlayıcı çalışma­ların alması ve Atatürk sömürücülüğüne bir son verilmesi­nin zamanı geçmektedir. Atatürk’ü artık akıl gözü ile görüp saymak zamanı gelmiştir.

 

Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri, Türk tarihinden, tö­resinden süzülüp gelen ve yalnız bize değil cihana da yeni bir hayat anlayışı getiren bir başlangıçtır.

 

Doğaldır ki öncülük ettiği eser, eksiksiz olmadığı gibi tamamlanmış da değildir. Bizlere düşen bu başlangıcı sürdürmek, yeniliklere devam etmektir.

 

Mesela dünya, “mazlum milletler” kavramını ilk defa Atatürk ile tanımıştır. “Yurtta Sulh Cihanda Sulh”u da…

 

Oysa bugün, bu törenin evlatları, mazlumların üzerine yü­rüyen emperyallerin safında “gazaya” durmaktadır.

 

İşte bu gediği onarmak ve yenilenmek durumundayız.

 

Töremizde Atatürk ile Yeniden Hatırlanan

Hakan Karakteri: Bilge Olmak/ Bilgi Sahibi

Olmak veya Olmaya Niyetli Olmak

 

Töremizde, başta hakan olmak üzere toplum liderlerin­de aranan olmazsa olmazların başında “bilge olmak” gel­mektedir.

 

Ne demek istediğimizi, özellikle 2011 Arap Baha­rı sürecinde başlayan ve ülkemiz dahil pek çok coğrafyada büyük tahribatlara yol açan “maceracı” devlet yönetimi anlayışını hatırlatmamız yeterlidir.

 

Özellikle Suriye iç sava­şına yaklaşım bizim açımızdan üç önemli töre kuralının çiğ­nenmesine örnektir:

 

1. Cihanı kendisi gibi görerek ona sahip çıkmak, barış içinde yaşamak.

2. Hayalperest yaklaşımlarla ülkenin ve milletin varlığını tehlikeye atmamak.

3. Müspet bilgilerle olabilecekleri tahmin etmek ve çağın gerçeklerini yönetmek.

 

İşte bu yüzden yeniden ve daima Cumhuriyet

 

Bayramımız Kutlu Olsun

28.10.2017
TÜM HABERLER

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
TR
...
antalya haber