Site İçi Arama

TÜRKİYE OTELLERİNDE MALİYET ARTIŞLARI

Türkiye`de otellerin maliyet kalemlerindeki artışlar ve ülke enflasyonu ile karşılaştırması verileri ve analizleri.

TÜRKİYE`DE OTEL FİYATLARI

Türkiye`deki konaklama fiyatlarının gelişim eğilimleri raporları, verileri.

TÜRKİYE TURİST SAYISI İSTATİSTİKLERİ

Gelen yabancı turistlerin ve ziyaretçilerin; yıllara, milliyetlere ve aylara göre dağılımı vb göstergeler.

DÜNYA TURİZMİ İSTATİSTİKLERİ

Dünya turist sayısı, turizm geliri, ülkelere göre turist sayıları vb gibi temel göstergeler

ANTALYA`DA TURİST SAYISI

Antalya turizminin elde ettiği yabancı ziyaretçi sayısındaki dönemsel gelişmeler.

TÜRKİYE TURİZM GELİRİ İSTATİSTİKLERİ

Gelen yabancı turistlerin ve ziyaretçilerden kazanılan gelir, turistlerin harcamaları ve yıllara göre dağılımı

TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİ (TURİST: AĞUSTOS 2019)

TURİZM İSTATİSTİKLERİ: TÜRKİYE YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI

PAKET TUR PAZARI

Türkiye ve Antalya'ya paket turlarla gelen ziyaretçilerle, turoperatörlerinin değerlendirildiği araştırmalar.

TALEP VE MÜŞTERİ PROFİLİ ANALİZLERİ

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçileri; turistik davranış, gelir, harcama, konaklama gibi göstergelerle analiz eden araştırmalar.

GECELEME EĞİLİMLERİ ANALİZİ

Türkiye'ye gelip konaklama tesisleri ve diğer yerlerda gecelema yapan ziyaretçilerin, milliyet, kalış süresi gibi göstergelerle değerlendirildiği araştırmalar.

YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI

Yurt içinde seyahat eden ve yurtdışına çıkan vatandaşların seyahat davranışlarını analiz eden araştırmalar

YATAK ARZI KONAKLAMA VE GECELEME GÖSTERGELERİ

Türkiye’deki konaklama tesisleri ve yatak sayıları, yapılan konaklama ve gecelemelere ilişkin temel göstergeler.

TURİZM İSTİHDAMI RAPORLARI

Ekonomide en hızlı istihdam yaratan turizm sektörünün, kapsadığı alt sektörler itibariyle iş yaratma kapasitesinin analiz edildiği raporlar.

KRUVAZİYER TURİZMİ

Türkiye ve dünya kruvaziyer yolcu trafiğindeki gelişmelerin limanlar bazında analiz edildiği, değerlendirildiği raporlar.

TEŞVİKLİ TURİZM YATIRIMLARI RAPORLARI

Türkiye'de teşvik alarak yapılan ve projelendirilen otel yatırımlarının analizlerini içeren raporlar.

ÖZEL ARAŞTIRMA: TURİZM ENSTRUMANTAL

Turizm yatırımcıları ve profesyonellerinin, kendi ihtiyaçlarına göre, yorumlayıp, analiz edebilecekleri veri setlerini hazırlandı.

TURİZMDE KRİZLER VE ETKİLERİ ARAŞTIRMALARI

Türkiye turizminin 2015/2016 döneminde yaşadığı krizin; turist sayısı, turizm geliri, turizm istihdamı gibi değerlerine olan etkilerinin analiz edildiği araştırmalar.

YATAK ARZI ANALİZLERİ

Türkiye'de faaliyette olan yatak arzının; illere, tesis tür ve sınırlarına göre gelişimlerinin analiz edildiği raporlar.

TÜRKİYE HAVAYOLU SEKTÖRÜ

Türkiye’deki havayolu sektörü uçak, koltuk kapasiteleri ve taşınan yolcu sayıları temel göstergeleri.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TURİZMİN YERİ

Turizmin; istihdam, yatırım, ekonomideki çarpan etkisi, sektörlere verdiği katlılar gibi ekonomik ve sosyal etklerini analiz eden araştırmalar.

TÜM HABERLER

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
TR
...